PROFIL

Mi smo

  • Partner za kratkoročne in fleksibilne prostorske rešitve
  • Motivirani in k strankam orientirani sodelavci z dolgoletnimi izkušnjami v branži
  • Visoka stopnja znanj in izobraženost sodelavcev
  • Večletna poslovna partnerstva z strankami in dobavitelji
  • Visok tehnični standard pri proizvodih in storitvah
  • Dobro razvita logistična in servisna mreža

Filozofija podjetja

  • Stranke in dobavitelji morajo biti poslovni partnerji. Naši partnerji nam morajo zaupati in mi njim.
  • Ponudbe in posli morajo prinesti optimalne rezultate za vse udeležence z dolgoročnim sodelovanjem v mislih, kar izključuje optimizacijo dobička na osnovi trenutne situacije.
  • Ponuditi želimo boljši proizvod in boljšo storitev za boljšo ceno.
  • Za proizvode, ki jih nudimo se mora nenehno preverjati ali ustrezajo tržni situaciji. Ob tem pa ne smemo zanemariti osnovno orientacijo podjetja.